De Rank hanteert het 5-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen gaan op alle dagen evenveel uren naar school. In het 5 gelijke-dagen-model is de vrije woensdagmiddag vervallen en gaan de kinderen elke dag tot 14.00 uur naar school. Alle schooldagen zijn hetzelfde.

Steeds meer basisscholen stappen over van de traditionele schooltijden naar een continurooster of naar 5 gelijke dagen. De belangrijkste reden hiervoor is dat kinderen tussen de middag niet naar huis hoeven, en dat het meer structuur biedt aan de kinderen. Omdat de kinderen na de middagpauze rustiger zijn, zijn ze weer sneller geconcentreerd, wat dus meer effectieve lestijd oplevert. Na schooltijd is er voor de kinderen meer tijd om te spelen. Voor de leerkracht is er na schooltijd meer tijd voor overleg en scholing.

Maandag 8:30 - 14.00 uur
Dinsdag 8:30 - 14.00 uur
Woensdag 8:30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur