Voor- en naschoolse opvang

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de aansluiting met buitenschoolse opvang is geregeld. Deze verantwoordelijkheid betekent niet dat de school dit zelf moet organiseren.

Onze school heeft samen met alle Viaanse scholen van de Stichting FLUENTA een contract gesloten met de Stichting Kinderopvang Vianen. De SKV regelt de buitenschoolse opvang voor de kinderen van ouders die daar gebruik van willen maken. Voor kinderen van 4-7 jaar is op De Rank naschoolse opvang beschikbaar. Naast de samenwerking met SKV werkt onze school ook samen met BSO Wijs.

BSO Wijs haalt de kinderen op en richt zich met name op buiten activiteiten. De kosten voor de opvang komen voor rekening van de ouders, maar er zijn subsidiemogelijkheden die de werkgevers en de overheid financieren.