De Rank is een basisschool die centraal ligt voor de wijken Hogeland, Zederik, Buitenstad, Blankenborch en het Centrum. De school is fraai gesitueerd aan ‘t Wed, naast een groot sportveld en bezit aparte speelpleinen voor de kinderen van de onderbouw en de bovenbouw. De school is goed bereikbaar, zowel te voet, als met fiets of auto. Door de speciale kapconstructie past het schoolgebouw bij de oude binnenstad van Vianen. De school bezit vele gemeenschappelijke werkruimtes en is bij uitstek geschikt voor het moderne onderwijs. Vanwege de groei van het aantal leerlingen is sinds 2003 de school twee keer uitgebreid met lokalen, werkruimtes en een prachtig kleutergymnastieklokaal. Dit lokaal gebruiken we ook bij vieringen voor de gehele school. In 2018-2019 wordt de school volledig nieuw ingericht.

De Rank is een christelijke basisschool, die open staat voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen. Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze het christelijk karakter van de school respecteren. Vanuit het geloof in God en vanuit de Bijbel probeert het schoolteam normen en waarden over te dragen. Elkaar accepteren, waarderen en stimuleren zijn centrale waarden op onze school.

Onze school is één van de 18 protestants-christelijke basisscholen van de Stichting Fluenta. Deze stichting is op 1 augustus 2005 ontstaan uit een fusie van vier protestants-christelijke schoolverenigingen (Houten 6 scholen, Nieuwegein-Zuid 3 scholen, Vianen 4 scholen en IJsselstein 2 scholen).

Tevens is BSO De Rank in De Rank gevestigd.