De Rank is een christelijke basisschool die hoort bij de stichting Fluenta. Kenwaarden van De Rank zijn: “leren en ontwikkelen”, “gemeenschap” en “Ik doe er toe”. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de drie psychologische basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie.

Motto:De Rank leeft, leert, ontwikkelt en bruist

We vertellen de bijbelverhalen 2 a 3 keer per week en we zoeken naar verbinding  tussen de verhalen en actuele thema’s. De christelijke feesten vieren we met elkaar, hier zingen en bidden we ook bij. We gaan respectvol om met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten, daarom past het programma van de Vreedzame School zo goed bij De Rank. (Schoolgids 2018-2019)

Bij intake gesprekken wordt altijd aan ouders gevraagd of ze weten waar De Rank voor staat. De directie vertelt daarbij dat de geloofsopvoeding de verantwoordelijkheid is van de ouders, legt uit en beschrijft wat er geschreven staat in de schoolgids en wat dit in praktijk betekent. We vinden het belangrijk dat de ouders zich hierin kunnen vinden en dat we waar gewenst ook de ouder(s) verwachten bij de vieringen.