IMG_5682

Missie en visie

De christelijke identiteit, de sociale verbondenheid en het samen leven, leren en ontwikkelen bepalen hoe wij in het onderwijs staan.

Op De Rank stimuleren wij elk kind om zichzelf te zijn, waarbij het, met een open blik, in de steeds veranderende maatschappij staat. Door in verbinding met de ander te staan blijft het kind zijn talenten en daarmee zichzelf ontwikkelen. De volgende drie basisbehoeften zien wij als het fundament van ons onderwijs:

Competentie - Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en tempo.

Relatie - Ieder kind staat actief in verbinding met zichzelf en de ander.

Autonomie - Ieder kind vertrouwt op zijn eigen kunnen en is in staat om zelf keuzes te maken.

Wij geloven dat als deze basisbehoeften in balans zijn, elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

8e2e64729625af92281406688c1f18b2

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

De zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen we door kinderen te leren keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Als metafoor gebruiken wij het driedimensionale schaakbord van Biesta (2014), zie afbeelding. Elk bord staat voor een basisbehoefte. Een zet op het ene bord heeft direct effect op de andere borden.