IMG_5562

Veilig en vertrouwd

Het is belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en zich veilig en gezien voelt. Alleen dan kan het zich optimaal ontwikkelen. Onze school werkt daarom met de Kanjermethode. Dit is een sociaal-emotionele methode die uitgaat van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjerschool

Het belangrijkste doel van de Kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het geeft de kinderen handvatten in sociale situaties, denk aan samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit de slachtofferrol stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. Door de Kanjertrainingen leren kinderen hun eigen karakter beter kennen en op elkaar in te spelen.

De volgende Kanjerregels staan centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

Meer weten? Bekijk kanjertraining.nl.

Samen verantwoordelijk

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. Het is dan ook van belang dat de uitgangspunten en doelstellingen breed bekend zijn. Tijdens de informatieavonden informeren we ouders regelmatig over het lesprogramma en de voortgang.