IMG_5399

Internationaal karakter

Kinderen groeien op in een snel veranderende en steeds meer internationale maatschappij. Dit biedt ons onderwijs en onze leerlingen kansen en mogelijkheden, die wij graag benutten.

Uitwisselingsprojecten

De Rank maakt deel uit van Erasmus Plus een jaarlijkse uitwisseling van leerlingen uit groep 7 en 8 die daar interesse in hebben. Zo bieden we kinderen in een veilige omgeving de kans op een bijzondere en leerzame ervaring. Ze komen binnen Europa in contact met andere culturen, zien hoe andere kinderen leven en les krijgen en leren nog beter Engels praten. Kinderen leren zichzelf goed kennen en groeien van de ervaringen. De landen die we tot nu hebben bezocht, zijn onder andere Finland, Spanje, Polen en Duitsland. De landen die we nog gaan bezoeken, zijn IJsland, Griekenland/Kreta, Ierland en Kroatië.

Door het uitwisselingsprogramma ontvangen we eens in de twee jaar een groep van circa 15 kinderen uit het buitenland op onze school. Zo werkt de ervaring twee kanten op. Op school leren we ook van deze bijzondere ontmoeting.

Internationale studenten

Als een van de weinige scholen in de regio begeleiden wij op De Rank internationale studenten. Deze studenten volgen de opleiding tot leerkracht in het buitenland. Zij hebben ervoor gekozen om een halfjaar lang kennis te maken met ons onderwijs, maar ook met het leven in de Nederlandse cultuur. De studenten lopen één dag per week stage op De Rank en geven dan Engelse les aan kleine groepjes leerlingen. Een waardevolle aanvulling op ons aanbod en een leerzame ervaring voor de kinderen.

Early Bird

Via het programma Early Bird bieden wij onze leerkrachten de mogelijkheid om een week naar Engeland te gaan om hun vakkundigheid aan te vullen.