IMG_5408

Leerlingenraad

De Rank heeft een actieve leerlingenraad. Deze bestaat uit twee gekozen groepsvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Eens in de maand vergaderen zij over zaken die de school aangaan.

Zij nemen uit de groep opmerkingen en bespreekpunten mee en koppelen deze ook weer terug naar de groep. Zo leren we de kinderen de principes van democratisch burgerschap en maken we hen gedeeltelijk verantwoordelijk voor inhoudelijke of praktische zaken in en rond de school.